l’Escola Yi. Treinta anys d’art abstracte xinès

Exposició produïda per l’Obra Social ”la Caixa”  amb la col·laboració del Beijing Municipal Bureau of Culture i el Beijing Culture & Art Foundation

xina4xina5xina2xina6xina1xina3

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN