Una expo més.Visions desconegudes a través de l’art

Exposició comissariada per Frederic Montornés

Organitzada per l’Obra Social “la Caixa” dintre el programa Art for change

Sin-título-2una-expo-mes-2una-expo-mes-1

 

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN