Haití, 34 segons després

Exposició comissariada per Francisco Rey, codirigeix l’Institut d’Estudis sobre
Conflictes i Acció Humanitària (IECAH)

Organitzada per Cooperació Internacional de l’Obra Social “la Caixa”

image1image2image7image9

 

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN