L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites i rituals

Exposició organitzada per l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb el Museo Larco (Perú)

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

1607123

Visita virtual de l'exposició

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN