Shomei Tomatsu

Exposició comissariada per Juan Vicente Aliaga

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

Produïda per Fundación MAPFRE amb la col·laboració del Tokyo Photographic Art Museum

shomei-tomatsu-fundacion-mapfre-albertvalllverdudisseny-1shomei-tomatsu-fundacion-mapfre-albertvalllverdudisseny-0shomei-tomatsu-fundacion-mapfre-albertvalllverdudisseny

CLIPPING
El Periodico
ABC
Fundación Mapfre

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN