Passejades de Nobel

Exposició amb texts de Xavi Ayén i fotografies de Kim Manresa

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

Organitzada per l’Obra Social “la Caixa”.

exposicio-nobel-caixaforum-albert-vallverdu-disseny-1albert-vallverdu-disseny-nobel-caixaforum-barcelona.pngexposicio-nobel-caixaforum-albert-vallverdu-disseny-2exposicio-nobel-caixaforum-albert-vallverdu-disseny-3

CLIPPING
Josep Maria Cortina  "Voleu passejar amb els premis Nobel?"  (Núvol, el digital de la cultura)

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN