Oliba Episcopus

Exposició comissariada per Marc Sureda i organitzada pel Museu Episcopal de Vic

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

oliba-episcopus-mev-albertvallverdudisseny-5oliba-episcopus-mev-albertvallverdudisseny-11oliba-episcopus-mev-albertvallverdudisseny-3oliba-episcopus-mev-albertvallverdudissenyoliba-episcopus-mev-albertvallverdudisseny-2

CLIPPING 
El 9 TV

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN