Art al carrer. Sebastião Salgado. Gènesis

Exposició comissariada per Lélia Wanick

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

Exposició itinerant organitzada i produida per l’Obra Social ”la Caixa”

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN