Pérez Siquier

Exposició comissariada per Carlos Gollonet i Carlos Martin

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

Exposició produïda per la Fundación MAPFRE

Hoyesarte.com

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN