Les Guitarres d’en Quico Pi de la serra

Exposició comissariada per en Jaume Ayats i Abeyà i organitzada pel Museu de la Música de Barcelona

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

IMG_4280
IMG_4282
IMG_4290
IMG_4286
Fotografies de Sara Guastevi
CLIPPING
Museu de la Música
Revista Enderrock

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN