Tocar el color. La renovació del pastel

Exposició comissariada per Philippe Saunier, responsable de la col·lecció de pastels del Museu d’Orsay

Disseny expositiu, museografia i disseny gràfic de l’exposició d’Albert Vallverdú Disseny

Exposició produïda per la Fundación MAPFRE


CLIPPING

La Vanguardia

El periódico


Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN