La imatge humana. art, identitats i simbolisme

L’exposició La Imatge humana. Art, identitat i simbolisme ha estat organitzada per la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb The British Museum

Exposició comissariada per Brendan Moore, conservador de The British Museum

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN