HAMADA ARTIGAS. ELS COLORS DEL FOC

L’exposició Hamada i Artigas. Els colors del foc ha estat organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Artigas

Exposició comissariada per Ricard Bru, doctor en Història de l’Art en la Universitat de Barcelona

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN