turner, la llum és color

L’exposició Turner, la llum és color ha estat organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya en col·laboració amb la Tate (Londres)

Exposició comissariada per David Blayney Brown, antic conservador sènior, Historic British Art, Tate

El batec de la Natura

L’exposició El batec de la natura ha estat organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Exposició comissariada per Francesc Quilez, cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional i Aleix Roig, historiador de l’art

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN