Dali Lorca

Visita virtual de l'exposició

image3image2image1image4

L’exposició Dalí, Lorca i la Residencia de Estudiantes, està comissariada per Juan José Lahuerta.

Exposició coorganitzada per l’Obra Social “la Caixa” i la Societat Estatal de Commemoracions Culturals (SECC), amb la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, la Fundació Federico García Lorca i la Residencia d’Estudiantes.

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN