Delacroix

Visita virtual de l'exposició

image2image3

Sébastien Allard ha estat el comissari de l’exposició i actualment és el cap del Departament de Pintura del Museu del Louvre

Producció de Fundació Bancària “la Caixa” i Museé du Louvre

CLIPPING 
EL PAÍS 
LA VANGUARDIA 
EL MUNDO

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN