Goya. Llums i ombres

image1image5image2image3image8image7image6image9

La mostra ha estat concebuda i dirigida per Manuela Mena i José Manuel Matilla, Cap de Conservació de Goya i Pintura del segle XVIII i Cap del Departament de Dibuixos i Estampes del Museo del Prado respectivament.

Producció de l’Obra Social “la Caixa” i el Museo del Prado

CLIPPING
LA VANGUARDIA
EL PERIÓDICO
EL PAÍS
DIARI ARA

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN