Haití, 34 segons després

image3image7image9image1

Comissari de l’exposició: Francisco Rey,  codirigeix l’Institut d’Estudis sobre
Conflictes i Acció Humanitària (IECAH).

Organitzada per l’Obra Social “la Caix

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN