Mestres del caos: artistes i xamans

image1image5image4image8

L’exposició Mestres del caos: artistes i xamans està comissariada per Jean de Loisy president del Palais de Tokyo

Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i concebuda pel Musée du Quai Branly de París i  amb la col·laboració del Kunst- Und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn, Alemanya).

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN