Palladio, l’arquitecte

image1image3image2image5image6image8image10

Organitzat per l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb la Royal Academy of Arts (Londres) i el Centre Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (Vicenza), i que compta també amb la participació del Royal Institute of British Architects de Londres.

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN